Kalender deel 2: Werkdagen

Oracle SQL biedt standaard functionaliteit voor het berekenen van het aantal dagen of het aantal maanden tussen twee datums. Bijvoorbeeld: SQL> select to_date(‘16112013′,’ddmmyyyy’) – to_date(‘06052013′,’ddmmyyyy’) “days” from dual; days ———- 194 SQL> select months_between(to_date(‘16112013′,’ddmmyyyy’), to_date(‘16052013′,’ddmmyyyy’)) “months” from dual; months ———- 6 Ook het optellen van dagen of maanden bij een datum is eenvoudig met SQL … Verder lezen…