Het beste van twee werelden

Orcado voert projecten uit volgens de Controlled Agile methode. Controlled Agile is een combinatie van de klassieke watervalaanpak en Scrum/agile. Wél het daadkrachtige van agile maar tevens de controle en duidelijkheid van een watervalproject.

Een Controlled Agile project wordt opgedeeld in fasen. In een fase wordt een aantal zogenaamde Epics opgeleverd. Een Epic is een verzameling van user stories (korte beschrijving van wat een gebruiker wil).

Elke fase wordt voorafgegaan door een inschatting van de hoeveelheid werk per Epic en de prioriteit per Epic. Het totaal van deze inschatting leidt tot het budget en de planning van de fase. Op het moment dat het Orcado projectteam start met de Epic, wordt de schatting verder gedetailleerd indien nodig. Epics die onder handen zijn worden in principe niet meer gewijzigd.

In de wekelijkse stand-up, backlog refinement en sprint refinement meetings worden de onderhanden toekomstige Epics besproken met het projectteam van de klant.

Controlled Agile zorgt ervoor dat op elk punt tijdens een fase, binnen het afgestemde budget kan worden meebewogen met veranderende omstandigheden, zonder het einddoel steeds te moeten verleggen.

Voor meer informatie over Controlled Agile en praktijkvoorbeelden neem contact met ons op.

Vergelijking

Traditionele methodes

 • Veel documenten
 • Veel reviews en reviewers
 • Sterke focus op ‘wat’ minder op ‘hoe’
 • Sterke focus op budget en planning
 • Planning gebaseerd op functionaliteit

Agile methodes

 • Focus op het team, gezamenlijke inspanning van klant en leverancier
 • Focus op leveren van een product boven het documenteren ervan
 • Focus op ‘hoe’
 • Planning gebaseerd op vaste tijdblokken (time box)

Controlled Agile

 • Alleen de noodzakelijke documenten
 • Gezamenlijke inspanning van klant en leverancier
 • Focus eerst op ‘wat’, daarna op ‘hoe’
 • Planning gebaseerd op logische groepen van functionaliteit (sprints kunnen variëren in doorlooptijd)
 • Gebruik agile aanpak voor gebruikersintensieve functies (schermen/ rapporten)
 • Gebruik traditionele methode voor overige functies (batches/ interfaces)
 • Focus op leveren van bruikbare producten binnen planning en budget