Kalender deel 2: Werkdagen

Oracle SQL biedt standaard functionaliteit voor het berekenen van het aantal dagen of het aantal maanden tussen twee datums. Bijvoorbeeld: SQL> select to_date(‘16112013′,’ddmmyyyy’) – to_date(‘06052013′,’ddmmyyyy’) “days” from dual; days ———- 194 SQL> select months_between(to_date(‘16112013′,’ddmmyyyy’), to_date(‘16052013′,’ddmmyyyy’)) “months” from dual; months ———- 6 Ook het optellen van dagen of maanden bij een datum is eenvoudig met SQL … Verder lezen…

Kalender deel 1: Erkende feestdagen

Om van een bepaald jaar de erkende feestdagen van Nederland te bepalen gebruik ik al jaren hetzelfde stukje PL/SQL-code. De aankomende troonswisseling, en daarmee het wijzigen van de nationale feestdag Koninginnedag naar Koningsdag, was voor mij de aanleiding om de bewuste code eens te reviseren. Nederland kent de volgende elf erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Goede vrijdag … Verder lezen…